Regulamin

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego anonse18.pl , dalej nazywanego portalem lub serwisem.

1. Portal przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich i każda osoba odwiedzająca i/lub rejestrująca się poświadcza, że ukończyła 18 lat, zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu, akceptuje jego warunki i zobowiązuje się nie udostępniać zawartych w portalu materiałów i treści.

2. Administrator portalu zastrzega sobie prawo do:
a) Zablokowania lub usunięcia kont Użytkowników, łamiących Regulamin.
b) Zaprzestania świadczenia usług, dodania nowych lub zmian ich charakteru bądź funkcjonalności.
Kontakt z Administratorem serwisu możliwy jest za pomoca formularza dostepnego pod adresem www.anonse18.pl/kontakt
c) Wprowadzenia dodatkowych wymogów do spełnienia warunków korzystania z określonej części zasobów serwisu.

3. Serwis umożliwia zarejestrowanym użytkownikom przeglądanie i prezentacje swoich anonsów, nie może być jednak traktowany jako strona oraz pośrednik miedzy ogloszeniodawca a odbiorca ogloszenia. Treść publikowanych ogłoszeń ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być traktowana jako oferta handlowa.

4. Zarejestrowani Użytkownicy mają dostęp do zasobów i funkcji niedostępnych dla niezarejestrowanych odwiedzających (program partnerski, aktywacja oraz edycja ogloszen). W trakcie rejestracji nie są wymagane żadne dane osobowe podlegające kontroli prawnej. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych przez Administratora.

5. Portal dokłada wszystkich starań aby publikować wyłącznie prawdziwe i wiarygodne ogłoszenia. Portal nie odpowiada za:
a) Treść ogłoszeń oraz wszystkich nieautoryzowanych przez Administratora tekstów publikowanych przez użytkowników Serwisu.
b) Umieszczanie zdjęć lub innych materiałów przez Użytkowników portalu z pogwałceniem praw autorskich lub bez zgody ich właścicieli.
c) Ograniczenia w funkcjonowaniu, tymczasowe lub stałe wstrzymanie działań Serwisu wynikające z problemów technicznych.

6. Zabrania się:
a) Kopiowania zawartości Serwisu.
b) Rozpowszechniania za pośrednictwem Serwisu, w jakiejkolwiek formie, treści niezgodnych z prawem, używania Serwisu do działalności niezgodnej z prawem.
c) Podawania informacji świadomie wprowadzających w błąd.
d) Reklamowania produktów, usług, firm bez zgody Administratora.

7. Użytkownik może przy jednym ogłoszeniu zamieścić maksymalnie sześć zdjęć. Zarówno ogłoszenie jak i zdjęcia podlegają moderacji. Istnieje możliwość wyróżnienia ogłoszenia przez uiszczenie dodatkowej opłaty. Zamieszczający ogłoszenie wyraża zgodę na umieszczenie jego treści, zdjęć i danych kontaktowych poprzez publikacje w Serwisie i wykorzystanie ich przez Administratora do celów komercyjnych, korektę i/lub usunięcie części ogłoszenia w przypadku naruszenia regulaminu lub w celu poprawy/usunięcia błędów związanych z zasadami pisowni i publikacji treści w Internecie.

8. Regulamin usług i serwisów premium znajduje się pod adresem http://www.dotpay.pl/regulamin-serwisow-sms-premium.